Từ ngày 16/1/2018, dự án "Xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam" được Bộ Lao Động - Thương Binh - Xã Hội, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc và Quỹ dân số Liên hợp quốc chính thức triển khai.

Đây là dự án có tổng ngân sách 2,56 triệu USD (hơn 58 tỷ đồng) cho giai đoạn 2018-2020. Trong đó, nguồn ODA không hoàn lại của chính phủ Hàn Quốc đối với công tác quản lý và triển thai thực hiện là 2,5 triệu USD (gần 57 tỷ đồng).

Đây là dự án có tổng ngân sách 2,56 triệu USD (hơn 58 tỷ đồng) cho giai đoạn 2018-2020. (Nguồn thanhnien.vn)

Mục tiêu của dự án này là hỗ trợ chính phủ Việt Nam tiến hành thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Quá trình triển thai thực hiện thông qua việc xây dựng mô hình hỗ trợ phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam với 3 mục tiêu chính:

  • Xây dựng mô hình Trung tâm can thiệp bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là nạn nhân của bạo lực tình dục tại Quảng Ninh.
  • Hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, người cung cấp dịch vụ để hỗ trợ nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới.
  • Nâng cao nhận thức về ngăn ngừa của bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái tại nơi công cộng và nơi làm việc, thông qua các chiến dịch tại địa phương.
Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam 2,5 triệu USD chống bạo lực phụ nữ, trẻ em. (Nguồn thanhnien.vn)

Thông qua lễ ký kết khởi động dự án ngày 15/1, ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao Động - Thương Binh - Xã Hội phát biểu rằng Việt Nam đã có những nỗ lực thực hiện bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. Đặc biệt, thông qua tháng hành động vừa qua, những nỗ lực đã đem lại hiệu ứng tích cực, khoảng cách giới ngày càng được thu hẹp hơn trong thực tế đời sống của cộng đồng và xã hội.

Tuy nhiên, việc hành động còn gặp không ít khó khăn và trở ngại. Điều này do thiếu các dịch vụ phòng ngừa và ứng phó kịp thời với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là các dịch vụ đạt chuẩn. Bên cạnh đó, những hoạt động trợ giúp pháp lý, tâm lý, chăm sóc sức khỏe chưa thực sự hiệu quả. Đặc biệt là định kiến giới vẫn tồn tại trong phần lớn người dân. Trong khi đó, lực lượng cán bộ làm công tác bình đẳng giới, phòng và chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em còn hạn chế.

Ông Diệp đánh giá cao rằng dự án đầu tư này sẽ mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần hướng đến một mục tiêu chung là xây dựng một xã hội không có bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Theo thanhnien.vn