#Vitamin D cho tre so sinh
Danh sách bài viết với từ khóa "Vitamin D cho tre so sinh"
Vitamin D - vi chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ sơ sinh mỗi ngày
Vitamin D - vi chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ sơ sinh mỗi ngày
Nguyễn Đạt Lan Bi An  -  11/08/2017  -  1 tháng đến 12 tháng tuổi
Vitamin D giữ vai trò quan trọng cho sự phát triển cơ thể người, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Sự hình thành khung xương và răng của trẻ sơ sinh có được là nhờ vi chất dinh dưỡng này.
01047