#vitamin can thiet cho co the
Danh sách bài viết với từ khóa "vitamin can thiet cho co the"
Trẻ sẽ thông minh hơn nhờ 5 loại vitamin sau đây
Trẻ sẽ thông minh hơn nhờ 5 loại vitamin sau đây
Nguyễn Đạt Lan Bi An  -  14/11/2017  -  Chăm sóc trẻ sơ sinh
Vitamin là hợp chất hữu cơ mà tế bào người và động vật không tự tổng hợp được (trừ vitamin D). Đây là một trong những yếu tố cần thiết cho sự phát triển cơ thể trẻ em.
01435