#tuan thai thu 5
Danh sách bài viết với từ khóa "tuan thai thu 5"
Thai nhi tuần 5 – Hình thành đường nét khuôn mặt
Thai nhi tuần 5 – Hình thành đường nét khuôn mặt
Nguyễn Đạt Lan Bi An  -  26/10/2017  -  3 tháng đầu
Xin chúc mừng! Bạn đã trải qua gần nửa phân đoạn của tam cá nguyệt đầu tiên. Lúc này, bên trong cơ thể bạn là cả một quá trình phát triển thần kỳ của thai nhi.
11253