#tuần thai thứ 3
Danh sách bài viết với từ khóa "tuần thai thứ 3"
Thai nhi tuần 3 – Những chuyển biến mạnh mẽ về thể trạng lẫn cảm xúc
Thai nhi tuần 3 – Những chuyển biến mạnh mẽ về thể trạng lẫn cảm xúc
Nguyễn Đạt Lan Bi An  -  08/09/2017  -  3 tháng đầu
Bước qua tuần thai thứ 3 này, tuy chưa có dấu hiệu mang thai rõ ràng nhưng mẹ đã có thể nhìn thấy bào thai đang hình thành và phát triển thông qua màn hình siêu âm.
03816