#tuan thai thu 22
Danh sách bài viết với từ khóa "tuan thai thu 22"
Thai nhi 22 tuần – Vân tay, vân chân bắt đầu hình thành
Thai nhi 22 tuần – Vân tay, vân chân bắt đầu hình thành
Nguyễn Đạt Lan Bi An  -  23/10/2017  -  3 tháng giữa
Lúc này, thai nhi 22 tuần tuổi đã hình thành và phát triển đủ các bộ phận. Tuy vậy, kích thước của thai nhi vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh.
21965