#su phat trien phoi thai
Danh sách bài viết với từ khóa "su phat trien phoi thai"
Thai nhi tuần 4 – Đánh dấu bước phát triển vượt bậc của phôi thai
Thai nhi tuần 4 – Đánh dấu bước phát triển vượt bậc của phôi thai
Nguyễn Đạt Lan Bi An  -  26/10/2017  -  3 tháng đầu
Ở giai đoạn thai nhi 4 tuần tuổi thì việc tìm hiểu những thay đổi trong cơ thể bạn giúp việc chăm sóc sức khỏe thai sản trở nên thuận lợi hơn.
03134