#su hinh thanh phoi thai
Danh sách bài viết với từ khóa "su hinh thanh phoi thai"
Thai nhi tuần 2 - Sự phát triển phôi thai với những sự kiện quan trọng
Thai nhi tuần 2 - Sự phát triển phôi thai với những sự kiện quan trọng
Nguyễn Đạt Lan Bi An  -  06/09/2017  -  3 tháng đầu
Đã trải qua tuần thứ 2 kể từ ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt. Giai đoạn này, cơ thể bạn đang có những biến chuyển tích cực cho quá trình rụng trứng.
22186