#giam dau bung kinh
Danh sách bài viết với từ khóa "giam dau bung kinh"
Làm sao để hết đau bụng kinh một cách hiệu quả?
Làm sao để hết đau bụng kinh một cách hiệu quả?
Nguyễn Đạt Lan Bi An  -  16/01/2018  -  Sức khỏe gia đình
Cảm giác đau bụng kinh ở mỗi phụ nữ sẽ khác nhau. 5-10 % phụ nữ trên toàn thế giới cảm nhận những cơn đau này rất dữ dội. Làm sao để hết đau bụng kinh luôn là mối quan tâm của hầu hết các phụ nữ đang trong thời kỳ hoạt động tình dục.
0658