#cham soc day ron cho tre so sinh
Danh sách bài viết với từ khóa "cham soc day ron cho tre so sinh"
Các phương thức vệ sinh vùng rốn cho trẻ sơ sinh
Các phương thức vệ sinh vùng rốn cho trẻ sơ sinh
Nguyễn Đạt Lan Bi An  -  01/08/2017  -  1 tháng đến 12 tháng tuổi
Thai nhi sẽ lấy chất dinh dưỡng từ mẹ qua nhau thai trong tử cung của người mẹ. Nhau thai được nối với trẻ qua dây rốn.
0902