Vitamin D có thể làm giảm bệnh đại tràng co thắt (IBS)

Nghiên cứu của các chuyên gia thuộc đại học Sheffield đã có thể mở ra một hướng mới cho việc điều trị bệnh đại tràng co thắt (IBS)- căn bệnh mà trước giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính và hướng điều trị đặc hiệu.