Phải mất bao lâu để vết mổ sau sinh lành hẳn?

Vết mổ sau sinh bao lâu thì lành là vấn đề luôn khiến những người chuẩn bị vượt cạn hoặc những phụ nữ sau sinh mổ luôn quan tâm. Đặc biệt hiện nay có rất nhiều người mẹ buộc phải sinh mổ nên vấn đề này càng được chú ý hơn.