5 điều nên làm nếu sếp làm sai

Nói với người quản lý của bạn rằng họ đã sai là một việc rất khó khăn. Tuy nhiên, vì nhiều lí do, bạn nên nói ra điều đó.