Những bí mật về triệu chứng mang thai giả

Theo thống kê tại Mỹ, cứ 22.000 trường hợp phụ nữ có những dấu hiệu mang thai thì có 1 đến 6 trường hợp là mang thai giả. Đây được xem là một minh chứng cho việc tâm lý ảnh hưởng rất lớn đến sinh lý như thế nào.