Đặc điểm và cách chăm sóc trẻ sơ sinh tuần thứ 19

Trẻ sơ sinh hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của bố mẹ. Vì vậy, hiểu được đặc điểm của trẻ qua từng giai đoạn để giúp bé phát triển tốt nhất. Nhận thức rõ hơn về mọi thứ xung quanh. Giờ đây, em bé của bạn đã nhận biết tốt hơn các đối […]