Đặc điểm và cách chăm sóc trẻ sơ sinh 11 tháng tuổi

Chăm sóc trẻ sơ sinh không phải là một công việc nhẹ nhàng và dễ dàng, nhất là đối với những người lần đầu làm mẹ. Hiểu được đặc điểm và sự phát triển của trẻ sơ sinh trong từng giai đoạn sẽ giúp mẹ chăm sóc bé tốt hơn.