Trẻ bị ngược đãi và những hệ lụy khôn lường

Mang nặng đẻ đau một đứa trẻ quả thật không dễ dàng. Chăm sóc cho đứa trẻ khôn lớn và trưởng thành lại là một công việc càng khó khăn hơn. Nếu đã quyết định có con, mong các bậc phụ huynh hãy dành nhiều thời gian chăm sóc, đặc biệt là khi con con nhỏ.