Dạy bé tính kỷ luật

Từ 18 tháng đến 3 tuổi, con bạn đôi khi trở nên bướng bỉnh, không chịu vâng lời người lớn, thậm chí còn thích làm trái lệnh và phạm vào những “điều cấm”. Ở tuổi này, bé đã biết gây tình huống để kiểm nghiệm xem mình được hay không được phép làm gì. Kỷ luật là đức tính mà bạn có thể rèn cho con ngay từ tuổi này.