Thai nhi tuần 14 – Dù nhắm mắt nhưng bé đã có thể cảm nhận ánh sáng

Đến giai đoạn này, bạn ít để ý đến trạng thái mệt mỏi hơn thời gian đầu. Thay vào đó, bạn tập trung vào những điều cần thiết và dần lấy lại được năng lượng. Tuần thai thứ 14 là thời điểm mà bạn bắt đầu tìm hiểu về chế độ nghỉ thai sản và lên kế hoạch chi tiêu để chuẩn bị đón bé con chào đời.