Phụ nữ đến ngày dự sinh vẫn chưa chuyển dạ nên làm gì?

Phải làm gì khi đến ngày dự sinh mà chưa có dấu hiệu gì để vượt cạn. Nhưng các thai phụ đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và thai nhi. Đã có rất nhiều thai phụ vì quá lo lắng mà ảnh hường đến sức khỏe và đưa ra quyết định sinh mổ.