Giải đáp những thắc mắc của người mẹ khi thai nhi 35 tuần vẫn chưa quay đầu

Vào tuần thai thứ 35, em bé trong bụng đã tiến hành quay đầu, cố định ngôi thai chuẩn bị cho quá trình vượt cạn sắp tới. Tuy nhiên, nhiều người mẹ lo lắng khi gần đến ngày dự sinh mà bé vẫn chưa quay đầu. Ở mỗi người mẹ, thời điểm quay đầu là khác nhau. Thay vì lo lắng về việc thai 35 tuần chưa quay đầu, các thai phụ nên tìm hiểu những bí quyết giúp thai nhi xoay đầu dễ dàng hơn.