Nước ối và những thông tin cơ bản mà mẹ bầu cần biết

Suốt quá trình hình thành và sống trong bụng mẹ, bé được bao bọc trong một môi trường vô trùng được gọi là nước ối. Tình trạng của nước ối sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của bé trong bụng mẹ. Tham khảo một số thông tin cơ bản về nước ối để hiểu hơn về môi trường của con trước khi chào đời nhé.