Thời điểm tốt nhất để sinh mổ lần 3 là khi nào ?

Sinh mổ hiện nay đã quá quen thuộc với nhiều chị em hiện nay. Nhưng đối với phương pháp sinh này bạn cần có khoảng thời gian nhất định để chuẩn bị cho lần sinh tiếp theo. Sinh mổ lần 3 cách lần 2 bao lâu cũng là điều mà hầu hết các chị em đều quan tâm.