Quá trình sinh con dưới nước được thực hiện như thế nào ?

Sinh con dưới nước là quá trình người mẹ thực hiện việc sinh nở trong một bồn nước ấm. Thai nhi đã sống trong môi trường nước ối suốt 9 tháng. Vì vậy, được sinh ra trong một môi trường tương tự sẽ giúp em bé không  quá bỡ ngỡ. Đồng thời, người mẹ cũng […]