Dọn tủ quần áo sao cho… chuyên nghiệp?

Đừng vội cười, bạn có thể nghĩ, dọn tủ quần áo thì có gì đáng nói. Nhưng không hẳn, anh xã hay con bạn vẫn thường thất thanh “Đôi tất của anh/con đâu mất rồi?” đấy thôi.