Dị ứng thức ăn ở trẻ nhỏ

Tập ăn thô là một trong những bước chuyển tiếp thử thách của con yêu nhà bạn. Trong những món thô, cưng cứng, có thể đọng lại những thức ăn khiến cơ thể con sẵn sàng… lên tiếng.