Những khoản nên và không nên chi tiêu trong gia đình

Bạn thường có thói quen mua đồ để cho bằng người này người kia. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng, việc chi tiêu, sắm sửa vậy thật sự không cần thiết. Thay vì dành tiền cho những sản phẩm sớm lỗi thời, bạn nên ưu tiên những thứ tạo ra kỷ niệm lâu dài.