Nắm rõ những biểu hiện tắc vòi trứng để tránh nguy cơ vô sinh

Vòi trứng là nơi gặp gỡ của trứng và tinh trùng để diễn ra quá trình thụ tinh và vận chuyển phôi xuống tử cung. Tắc vòi trứng là một trong những tình trạng bất thường ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình thụ thai. Vì thế, khi thấy bất kỳ biểu hiện tắc vòi trứng, bạn cần điều trị kịp trời để tránh nguy cơ vô sinh vĩnh viễn.