Có nên sinh thường khi bị trĩ ngoại?

Sinh thường là một phương pháp sinh đưuọc nhiều bác sĩ khuyến cáo nên áp dụng bởi những lợi ích của nó mang lại. Nhưng không phải bất kỳ ai cũng có thể áp dụng phương pháp sinh này. Vậy liệu phụ nữ mang thai bị trĩ ngoại có sinh thường được không?