Sự thật về khoái cảm

Có một thứ mà đàn ông – những người luôn tự hào biết đủ mọi thứ – mù tịt. Có một thứ mà đàn bà – những người vốn lắm lời ở mọi lúc mọi nơi – chẳng mấy khi nói ra, ấy là khoái cảm Sự thật 1. Điểm khoái cảm ở mỗi người […]