Hương tóc thơm mát

Bận rộn, bạn chỉ muốn gội tóc thật nhanh rồi nghỉ ngơi, nhưng nếu biết có một loại nước gội đầu giúp tóc thơm mát, nồng nàn, bạn có muốn thử không?