6 bước đơn giản để lập kế hoạch chi tiêu hiệu quả

Việc lập kế hoạch chi tiêu hợp lý sẽ giúp bạn có thêm những khoản mới giúp ích cho việc tiết kiệm trong tương lai. Những kế hoạch này cần được bắt đầu theo mỗi tháng, sau đó bạn cần phát triển thành những mục tiêu dài hạn hơn.