5 cách cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình

Chuyện “cơm, áo, gạo, tiền” luôn làm cho mối bận tâm của các gia đình Việt hiện nay. Thật khó để có thể cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình của mình. Những áp lực công việc đôi khi khiến bố mẹ ngày càng cách xa con mình.