Điện thoại di động có gây ung thư không?

Đây chính là nghi vấn mà các nhà khoa học đã nghiên cứu trong nhiều năm để tìm ra câu trả lời. Tuy nhiên, đến thời điểm này, hai nghiên cứu cấp chính phủ đã công bố được đáp án rõ ràng. Nếu điện thoại di động có nguy cơ gây ung thư thì chỉ với xác xuất rất nhỏ.