5 lí do không nên thường xuyên nói câu nhờ vả đồng nghiệp

Mối quan hệ giữa những nhân viên trong cùng một môi trường làm việc luôn là đề tài được nhiều người quan tâm. Do tính gắn kết và ảnh hưởng lẫn nhau trong quá trình cộng tác sẽ tác động không nhỏ đến mô hình doanh nghiệp nói chung và cá nhân mỗi nhân viên nói riêng.