Dạy con lòng nhân ái

Nuôi dưỡng sự yêu thương, nhân ái ở trẻ chưa bao giờ là quá sớm với một em bé lên 3, lên 5 tuổi.