Làm sao để hết đau bụng kinh một cách hiệu quả?

Mỗi tháng, các chị em đều có vài ngày hành kinh với những cơn đau thắt nơi bụng dưới. Các cơn đau này gây bất tiện rất nhiều trong sinh hoạt của phụ nữ. Đặc biệt, một số người cảm nhận cơn đau bụng kinh dữ dội hơn hẳn so với những người khác. Vì […]