Mỗi ngày sống chung là một ngày hò hẹn

Khi nghe tôi nói quyết định lấy người đàn ông “khô như ngói” ấy làm chồng, thú thực mấy cô bạn thân đã không khỏi lo ngại bởi vốn dĩ tôi là một người quá ư lãng mạn.