Không bị sếp giám sát, làm gì để chứng tỏ khả năng?

Khi không trực tiếp tiếp xúc với sếp trong công việc, chẳng hạn làm việc ở một chi nhánh khác của công ty, có thể khiến nhiều người thích thú bởi sự thoải mái. Tuy nhiên mặt trái là bạn khó tạo ấn tượng với cấp trên và không dễ quản lý bản thân để tập trung làm việc hiệu quả.