Câu chuyện tình cảm động của loài chó

Người ta đã nói nhiều về tình người, còn tôi, tôi muốn nói về cái tình của loài chó. Cái tình ấy, tôi nghĩ, con người nhiều khi còn chẳng có được…      Hơn mười năm trước, tôi ở miền Tây với bà chị. Tôi rất yêu chó. Chị tôi cũng vậy. Bả có thể […]