Những điều nhất định phải chuẩn bị trước khi mang thai

Quá trình nuôi nấng một đứa trẻ là bao lâu? Hãy làm vài phép tính. Gần 1 năm mang thai và ít nhất 18 năm nữa để con bạn có thể tự lập. Tổng gộp các chi phí tiêm phòng, khám thai, sữa, tã lót, chi phí đi học, dụng cụ học tập và hàng ngàn thứ khác trong suốt 18 năm ấy. Bạn đã có kết quả chưa?