Bạo hành trẻ em và cái tát vào định kiến của xã hội

Tình trạng bạo hành trẻ em đang bị lên án dữ dội trong thời gian gần đây. Tần suất xuất hiện các vụ bạo hành và xâm hại trẻ em ngày càng tăng. Có phải chăng chúng ta đang gặp khó khăn trong việc bảo vệ chính con em mình?