Đặc điểm và cách chăm sóc trẻ sơ sinh 22 tuần tuổi

Trẻ sơ sinh hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của bố mẹ. Vì vậy, hãy hiểu đặc điểm và nhu cầu của con ở từng thời điểm để giúp con phát triển tốt nhất. Những biểu hiện ngôn ngữ của trẻ. Đối với trẻ sơ sinh, khả năng nghe hiểu và vận động […]