Chữa bé nói ngọng

Đằng sau tình trạng nói ngọng của bé, ngoài cấu tạo cơ địa còn là do cách chăm sóc và phát âm không đúng từ người chăm con.