Phụ nữ mang thai có nên ăn trứng vịt lộn hay không?

Theo tương truyền của dân gian thì phụ nữ mang thai ăn trứng vịt lộn, con sinh ra sẽ có nhiều tóc. Vậy , thực hư của việc này là thế nào. Liệu ăn trứng vịt lộn có gây tổn hại đến sức khỏe của phụ nữ mang thai hay không?