Điều khoản và sử dụng

Khi sử dụng trang web và trở thành thành viên của cộng đồng này có nghĩa là bạn đã chấp thuận các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng mà chúng tôi đưa ra, xin đừng sử dụng trang web này.

Dưới đây là các điều khoản và điều kiện sử dụng của website Giadinhtre.vn:

1. Quy định chung

(a) Khi bạn truy cập website hoặc đăng ký trở thành thành viên của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã trên 18 tuổi. Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi về bản thân khi tạo tài khoản là sự thật, chính xác, đầy đủ và bạn phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào.

(b) Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: thông tin cá nhân, mật khẩu, số điện thoại, người thân, mạng xã hội, email. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ bởi lỗi do bạn dưới bất kỳ hình thức nào, thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh.

(c) Chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập. Chúng tôi khuyến khích bạn nên dùng mật khẩu mang tính bảo mật cao (bao gồm chữ thường, chữ hoa, chữ số và ký tự đặc biệt) và thay đổi mật khẩu ngay nếu bạn nghi ngờ mật khẩu của bạn đã bị lộ.

(d) Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài sự truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm các Điều khoản và điều kiện sử dụng.

(e) Chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung hoặc thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, bình luận, truyền đưa trên website của chúng tôi. Bạn cũng sẽ cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên/đăng tải trên hệ thống website của chúng tôi.

(f)Khi người sử dụng đồng ý đăng kí tư cách thành viên để truy cập sử dụng các dịch vụ hoặc tính năng liên quan trên cộng đồng Giadinhtre.vn, Thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người sử dụng cộng đồng Giadinhtre.vn phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng ký.

2. Quy định sử dụng nội dung

(a) Thông tin trên trang web không thể thay thế ý kiến của các chuyên gia y tế hoặc bác sĩ. Các nội dung như văn bản, đồ họa, hình ảnh, video chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin. Những gì mà chúng tôi truyền đạt không thể thay thế cho ý kiến, việc chẩn đoán và phương pháp chữa trị của các chuyên gia y tế.

(b) Chúng tôi cho phép bạn xem hoặc tải một bản sao của tài liệu trên trang web Giadinhtre.vn chỉ nhằm để phục vụ mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn và đòi hỏi bạn giữ nguyên các thông báo bản quyền nằm ở cuối của tài liệu liệu.

(c) Bạn không được phép sao chép, chỉnh sửa, tái bản, truyền phát hoặc phân phối Nội dung dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có văn bản ủy quyền từ Giadinhtre.vn.

(d) Nội dung của chúng tôi được bảo vệ bản quyền và được quản lý bởi pháp luật Việt Nam. Từ tiêu đề đến nội dung đều thuộc về Giadinhtre.vn hoặc bên cấp giấy phép. Bất kỳ mục đích sử dụng nội dung không được cho phép của Điều khoản và điều kiện sử dụng là một hành vi vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các bộ luật khác.

3. Nội dung do người dùng đăng tải

(a) Người sử dụng hiểu rằng các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình chụp, hình hoạ, video, thư, hoặc các tài liệu khác (sau đây gọi chung là “Nội dung người dùng đăng tải”), cho dù được đăng công khai hoặc được truyền đưa riêng, là hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người tạo ra nội dung đó. Điều này có nghĩa là Bạn, chứ không phải Giadinhtre.vn hay công ty, hoặc đại diện công ty, nhân sự của công ty, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với:

    • Toàn bộ Nội Dung mà bạn tải lên, đăng, gửi, truyển đưa hoặc tạo sẵn theo phương thức khác qua dịch vụ;
    • Việc bạn tiếp xúc, sử dụng những nội dung của người khác trên Giadinhtre.vn hoặc với bất cứ thiệt hại, thổn thất nào phát sinh từ việc bạn tiếp xúc, sử dụng nội dung trên Giadinhtre.vn

(b) Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung do bạn đưa lên Giadinhtre.vn. Công ty, mạng xã hội Giadinhtre.vn, và Ban quản trị cộng đồng, hoặc nhân sự được ủy nhiệm bởi Công Ty, có quyền kiểm tra các thông tin bạn đưa lên và trong trường hợp phát hiện ra các sai phạm, Giadinhtre.vn có quyền xoá nội dung của bạn đã đăng, tạm dừng hoặc hủy cung cấp dịch vụ của bạn mà không cần báo trước. Để tham gia cộng đồng bạn có thể tham khảo thêm Quy định cộng đồng.

(c)Người sử dụng đồng ý và cam kết không đăng tải, trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội Giadinhtre.vn các nội dung bị cấm theo quy định nhà nước CHXHCN Việt Nam như sau: (trích khoản 1, điều 5, nghị định 72/2013/NĐ-CP, về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng - sau đây gọi chung là “ND72”)

  • Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
  • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
  • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
  • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
  • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
  • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

Ngoài những nội dung cấm trao đổi, chia sẻ theo qui định của pháp luật nêu trên, cộng đồng Giadinhtre.vn áp dụng các điều kiện hạn chế như sau đối với người sử dụng Dịch Vụ:

(a) Nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc...).

(b) Nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người khác trên cộng đồng Giadinhtre.vn.

(c) Không được gửi lên cộng đồng Giadinhtre.vn bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.

(d) Nghiêm cấm những nội dung miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, bạo lực, giết người rùng rợn; đăng, phát các hình ảnh phản cảm, thiếu tính nhân văn; cung cấp nội dung, hình ảnh, tranh khỏa thân có tính chất kích dâm, thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam.

(e) Nghiêm cấm tuyên truyền những thông điệp mang tính quảng cáo, mời gọi, quảng bá cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc nào có mục đích thương mại mà người dùng không mong muốn; vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người có quyền hợp pháp.

(f) Không được gửi hoặc truyền tải bất kỳ thông tin nào không thuộc quyền sở hữu của người sử dụng trừ khi đó là các thông tin được cung cấp miễn phí.

(g) Nghiêm cấm việc gửi bất kỳ thông tin nào có chứa các loại virus, trojan, bọ hay các thành phần gây nguy hại đến hệ thống cộng đồng Giadinhtre.vn, máy tính, mạng Internet và các thông tin bảo mật của chúng tôi và/hoặc của các thành viên trên cộng đồng Giadinhtre.vn.

(h) Không được sử dụng, cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

(i) Không được xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/hoặc bất kỳ dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép, nghiêm cấm các hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp dịch vụ và các thành viên của cộng đồng Giadinhtre.vn.

(j) Không được phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác, đưa ra tuyên bố hoặc đại diện cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà người sử dụng không được uỷ quyền phát ngôn hoặc nhằm mục đích trục lợi cá nhân gây sự nhầm lẫn đối với những thành viên cùng tham gia cộng đồng Giadinhtre.vn.

(k) Không được tạo ra các thông tin giả mạo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.

(l) Nghiêm cấm thực hiện các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác, hoặc không bắt nạt, hăm dọa hoặc quấy rối bất kỳ người dùng nào khác sử dụng cộng đồng Giadinhtre.vn.

(m) Không được truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

(n) Không đăng các giao tiếp thương mại trái phép (như spam) trên cộng đồng Giadinhtre.vn

(o) Không thu thập thông tin đăng nhập hoặc truy cập vào tài khoản của người khác.

(p) Không được dùng Giadinhtre.vn để làm bất kỳ điều gì bất hợp pháp, sai trái, độc hại hoặc phân biệt đối xử.

(q) Không làm bất kỳ điều gì có thể làm vô hiệu, quá tải hoặc ảnh hưởng đến hoạt động đúng cách hay diện mạo của Giadinhtre.vn, chẳng hạn như tấn công từ chối dịch vụ (DDOS) hoặc can thiệp vào kết xuất trang hay chức năng khác của Giadinhtre.vn.

(r) Không tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

(s) Không đăng giấy tờ nhận dạng hoặc thông tin tài chính nhạy cảm của chính bạn hay bất kỳ ai lên cộng đồng Giadinhtre.vn.

(t) Không đăng nội dung hoặc thực hiện hành động nào trên cộng đồng Giadinhtre.vn xâm phạm hoặc vi phạm quyền của người khác hoặc nói cách khác là vi phạm luật.

4. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ

4.1. Quyền cơ bản:

(a) Khi đăng ký trở thành Thành viên của cộng đồng Giadinhtre.vn và được cộng đồng Giadinhtre.vn chấp thuận, Thành viên sẽ được quyền khởi tạo tài khoản trên diễn đàn để tham gia cung cấp, chia sẻ, trao đổi thông tin trên cộng đồng Giadinhtre.vn.

(b) Thành viên sẽ được dựa vào email đã đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý thông tin và nội dung trên cộng đồng.

(c) Thành viên sẽ được nhân viên của cộng đồng Giadinhtre.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng nội dung thông tin, tiến hành chia sẻ thông tin và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên cộng đồng Giadinhtre.vn.

(d) Được quyền tham gia cộng đồng, sử dụng và cung cấp thông tin lên cộng đồng Giadinhtre.vn, và có quyền chia sẻ thông tin dưới các định dạng mà Giadinhtre.vn đã quy định.

(e) Thành viên sẽ có thể được hưởng các chính sách ưu đãi do mhành viên Giadinhtre.vn hay các đối tác thứ ba cung cấp trên cộng đồng Giadinhtre.vn. Các chính sách ưu đãi này sẽ được cộng đồng Giadinhtre.vn giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên cộng đồng Giadinhtre.vn hoặc được gửi trực tiếp đến các Thành viên.

(f) Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho cộng đồng Giadinhtre.vn trong quá trình sử dụng các Dịch Vụ. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Ban quản trị cộng đồng Giadinhtre.vn.

3.2. Nghĩa vụ cơ bản:

(a) Có trách nhiệm phản hồi trực tiếp bằng cộng đồng Giadinhtre.vn.

(b) Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng Dịch Vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản trị cộng đồng Giadinhtre.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

(c) Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho cộng đồng Giadinhtre.vn và những thông tin đăng tải lên cộng đồng Giadinhtre.vn là chính xác và hoàn chỉnh, và không vi phạm các nội dung cấm được qui định bởi cộng đồng Giadinhtre.vn và pháp luật. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên cộng đồng Giadinhtre.vn luôn được cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

(d) Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của các thông tin, cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên cộng đồng Giadinhtre.vn trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.

(e) Thành viên có trách nhiệm hợp tác và cung cấp thông tin phù hợp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động điều tra, hoặc các công tác thống kê, hoặc các công việc phù hợp khác theo qui định của pháp luật.

(f) Thành viên phải tuân thủ quy định của pháp luật về chia sẻ, trao đổi thông tin, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi sử dụng Dịch Vụ trên cộng đồng Giadinhtre.vn.

(g) Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của cộng đồng Giadinhtre.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của cộng đồng Giadinhtre.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn, kỳ thị, chia rẽ thị trường, tạo những thông tin mang tính chất so sánh, chê bai, loan tin hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

(h) Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của các dịch vụ do cộng đồng Giadinhtre.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của cộng đồng Giadinhtre.vn trong từng trường hợp cụ thể.

(i) Thành viên không được hành động gây mất uy tín của cộng đồng Giadinhtre.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, hoặc thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của cộng đồng Giadinhtre.vn, hoặc của những cá nhân, tổ chức khác.

(j) Chịu hoàn toàn trách nhiệm cá nhân trước Công Ty, cộng đồng Giadinhtre.vn, các cá nhân, tổ chức có liên quan khác khi Thành viên vi phạm các qui định của pháp luật và các điều kiện của Thỏa Thuận này, gây ảnh hưởng, thiệt hại đến Công Ty, nhân sự của Công Ty, các cá nhân và tổ chức có liên quan, đã phải chịu ảnh hưởng bởi những hành vi vi phạm đó.

(k) Không sử dụng cộng đồng Giadinhtre.vn vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

(l) Không được hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và đọc thông tin trên mạng xã hội Giadinhtre.vn.

(m) Cho phép và tạo quyền đương nhiên cho cộng đồng Giadinhtre.vn sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, làm cho phù hợp, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản phái sinh hoặc tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Việc này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; người sử dụng cần lưu ý rằng, các video clip trên cộng đồng Giadinhtre.vn có thể tiếp tục thuộc giao diện nội dung trên cộng đồng Giadinhtre.vn ngay cả khi tài khoản của người sử dụng đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.

(n) Từ bỏ, và không yêu cầu về bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và/hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc cộng đồng Giadinhtre.vn sử dụng, tiết lộ, áp dụng, và/hoặc chỉnh sửa phản hồi của người sử dụng.

(o) Người sử dụng đồng ý rằng cộng đồng Giadinhtre.vn và những bên tham gia cung cấp dịch vụ đều không cung cấp những tư vấn chuyên khoa, việc sử dụng những thông tin tư vấn đó hoặc bất kỳ thông tin nào khác đều thuộc quyền quyết định của người sử dụng và các yếu tố rủi ro của nó sẽ không thuộc trách nhiệm của cộng đồng Giadinhtre.vn. Người sử dụng đã hiểu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra.

(p) Không sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã và thông tin riêng của thành viên khác trên cộng đồng Giadinhtre.vn. Không gây cản trở việc sử dụng bình thường tài khoản, mật khẩu của người sử dụng khác.

(q) Không xâm phạm, tiếp cận hay sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của cộng đồng Giadinhtre.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp Dịch Vụ.

Giadinhtre.vn có thể sẽ thay đổi hoặc điều chỉnh thỏa thuận sử dụng bất kỳ lúc nào, vì vậy bạn nên cập nhật Điều khoản và điều kiện sử dụng mỗi khi truy cập website.

Cập nhật lần cuối vào ngày 23, tháng 3, năm 2018