Zenith Defy 21 Felipe Pantone

Một chiếc đồng hồ bấm giờ Defy 21 không dành cho những người trung lập. Đầu tiên là tòa nhà, sau đó là đồng hồ. Sau khi phủ lên mặt tiền của toàn bộ cơ sở sản xuất của Zenith trong một tấm bạt nhiều màu, được thay đổi kỹ thuật số và làm như […]