Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách với giáo viên mầm non

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Luật trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016 và theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ đã ban hành chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo. Đồng thời, cũng ban hành những chính sách mang lại nhiều lợi ích cho giáo viên mầm non.

Các đối tượng sẽ được tham gia chế độ này bao gồm: 

  1. Trẻ em độ tuổi mẫu giáo (không bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em mu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người) đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non quy định tại Điều 3 của Nghị định này.
  2. Giáo viên mầm non quy định tại Điều 7 của Nghị định này.
  3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong hiệp định này có viết: trẻ em mẫu giáo sẽ được hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng. Đồng thời, thời gian hỗ trợ cho các bé sẽ được tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Việc chi trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa được thực hiện 2 lần trong năm học.
Từ ngày 20 tháng 2 năm 2018 trẻ em ầm non sẽ được áp dụng chính sách hỗ trợ ăn trưa. (nguồn: internet)

Cha hoặc mẹ và người nuôi dưỡng cần bổ sung đầy đủ hồ sơ để các em có thể tham gia sự hỗ trợ từ chính phủ. Hồ sơ bao gồm:

  • Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc cung cấp thông tin về số định danh cá nhân của trẻ em hoặc của cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em;
  • Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc).

Ngoài ra, chính phủ còn hỗ trợ về phương thức chi trả chi phí. Việc chi trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa được thực hiện 2 lần trong năm học. Lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm. Lần 2 chi trả đủ 5 tháng vào tháng 2 hoặc tháng 3 hàng năm.

Hiện phương thức nhận hỗ trợ ăn trưa sẽ được áp dụng theo hai phương thức. Một là các cơ sở giáo dục mầm non sẽ giữ lại kinh phí để tổ chức bữa trưa cho các bé (đây được xem là phương thức nên được áp dụng để nhà trường nấu ăn cho trẻ em). Phương thức thứ hai đó là số tiền đó sẽ được chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ.

Đối với những trường hợp chuyển trường, ban quản lý nhà trường phải có nhiệm vụ giao lại hồ sơ đề nghị hỗ trợ ăn trưa cho gia đình của trẻ.  Cơ sở giáo dục mầm non trẻ chuyển đến phải báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định chuyển kinh phí và cấp bổ sung kinh phí để cơ sở giáo dục mầm non nơi trẻ em chuyển đến thực hiện chi trả hỗ trợ ăn trưa theo quy định.

Nếu trẻ thôi học, cơ sở nhà trường phải báo với Ủy ban nhân dân cấp huyện dừng chính sách này.

Giáo viên mầm non (bao gồm cả phó hiệu trưởng) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong định mức giáo viên được cấp có thẩm quyền phê duyệt ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập
Về phía các giáo viên mầm non cũng sẽ được áp dụng những chính sách vô cùng hữu ích cho họ. (nguồn: internet)

Theo nghị định, về phía đối với các giáo viên mầm non và các cá nhân, tổ chức liên quan được nêu ở mục 2 và 3 phải thỏa các yêu cầu sau sẽ được áp dụng chính sách tương tự:

  • Giáo viên mầm non (bao gồm cả phó hiệu trưởng) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong định mức giáo viên được cấp có thẩm quyền phê duyệt ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập.
  • Giáo viên mầm non (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) đang làm việc ở các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục.
  • Giáo viên mầm non (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
  • Giáo viên mầm non trực tiếp dạy 02 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên ở các điểm lẻ hoặc trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ em là người dân tộc thiểu số tại các điểm lẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt đối với những đối tượng thuộc nhóm này sẽ được hỗ trợ thêm một khoản bằng tiền là 450.000 đồng/tháng.

Thời gian hưởng hỗ trợ là 9 tháng/năm. Tiền hỗ trợ được trả cùng với việc chi trả tiền lương của tháng và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
0968.116.338